onsdag 9. august 2017

Mitt nye aterlié: KLEKKERIETHer klekkes det ut mange nye ideer og her forsøker 
jeg å få alle ideene ned på lerret og trykk. Ingen kommentarer: